Algemene voorwaarden en Huisregels

Algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en andere activiteiten georganiseerd door NHPK. Door deel te nemen aan de lessen en activiteiten van NHPK en het betreden van het NHPK terrein verklaart u zich akkoord met de geldende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden staan op onze website (www.nhpk.nl) en liggen ter inzage in de kantine.

De algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2020. Tussentijdse wijzigingen zullen aangekondigd worden op onze facebookpagina.

In de algemene voorwaarden worden een aantal termen genoemd. Hieronder volgt een korte uitleg.

 • NHPK-ouders: ouders van kinderen die lessen volgen bij NHPK
 • NHPK-kids: de kinderen die lessen volgen bij NHPK
 • Bezoekers: personen waarvan de kinderen nog geen lessen volgen bij NHPK lessen en die een keer vrijblijvend komen kijken, maar ook broertjes/zusjes van NHPK-kids
 • De leden van het NHPK-team: medewerkers van NHPK die uw kind lesgeven c.q. begeleiden tijdens de lessen of daarbuiten.
 • NHPK-terrein: het terrein waarvan NHPK gebruik maakt voor het geven van ponylessen in de breedste zin van het woord, dus ook de kantine, de weides, de paddocks, de rijbaan. Een deel van het terrein wordt beschikbaar gesteld door Boerderijcamping Het Amerveld, een ander deel is privé-terrein.

Huisregels

 • NHPK maakt gebruik van de faciliteiten die geboden worden op het terrein van Boerderijcamping Het Amerveld en deels van privé-terrein en privé-eigendommen. We willen daarom u vragen u te gedragen als gast.
 • Op het NHPK-terrein is roken verboden.
 • De lessen bij NHPK zijn besloten en worden gegeven op privé-terrein. NHPK-ouders worden vriendelijk doch dringend verzocht tijdig op de hoogte te worden gesteld van het voornemen dat u als NHPK-ouder/verzorger iemand mee wil nemen tijdens de lessen.
 • Om de privacy en veiligheid van NHPK-kids, hun ouders (incl. broertjes en zusjes) en uw en onze eigendommen te kunnen waarborgen is het van groot belang te weten wie er op het NHPK-terrein aanwezig zijn. NHPK-ouders, NHPK-kids en bezoekers dienen zich daarom altijd vooraf te melden bij een van de leden van het NHPK-team. Tien minuten voorafgaand aan de les kunt u als NPHK-ouder met uw NHPK-kids (en evt. broertjes/zusjes) het NHPK-terrein betreden en plaats nemen in de kantine in afwachting van het begin van de les.
 • Wij houden ons het recht voor om bezoekers te weigeren als we vermoeden dat de veiligheid van NHPK-kids in gevaar kan komen door de aanwezigheid van derden.
 • Het maken van foto’s/filmpjes van de aanwezige kinderen (en hun ouders) en van de aanwezige dieren op en in de omgeving van het terrein van NHPK en het aangrenzende dierenpension is strikt verboden, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door een van de leden van het NHPK-team, evt. na overleg met de ouders van de andere NHPK-kids.
 • NHPK-ouders, NHPK-kids en bezoekers mogen zich zonder toezicht van een van de leden van het NHPK team niet in de stallen, de weides, de paddocks of anderszins in de nabijheid van de aanwezige dieren bevinden.
 • Ouders van NHPK-kids dienen er voor te zorgen dat hun kinderen zich onder alle omstandigheden houden aan de geldende voorschriften en regels. Kinderen jonger dan 10 jaar dienen voortdurend onder toezicht te staan van een ouder en/of verzorger, tenzij de kids deelnemen aan de les en overgedragen zijn aan een van de leden van het NHPK-team.
 • Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient volledig vergoed te worden.
 • NHPK-ouders, NHPK-kids en bezoekers dienen te allen tijden de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat ze zichzelf, een ander of aanwezige dieren in gevaar brengen.
 • NHPK-ouders, NHPK-kids en bezoekers dienen bij een calamiteit onmiddellijk een van de leden van het NHPK-team te waarschuwen en indien nodig 112 te bellen.
 • NHPK-ouders, NHPK-kids en bezoekers dienen aanwijzingen van leden van het NHPK-team te allen tijde op te volgen.
 • NHPK-ouders, NHPK-kids en bezoekers kan toegang tot het NHPK-terrein worden ontzegd wanneer zij, ondanks een waarschuwing, de bedrijfsreglementen, de aanwijzingen van een van de leden van het NHPK-team niet opvolgen en/of handelen in strijd met de algemene voorwaarden.

Honden

 • Honden zijn op het NHPK-terrein NIET toegestaan. Dit vanwege de veiligheid voor de aanwezige kinderen en de pony’s en de hygiëne op het NHPK-terrein. Verder geeft de aanwezigheid van vreemde honden op het terrein de nodige gezondheidsrisico’s (en onrust) voor de honden van NHPK zelf.
 • Op Boerderijcamping zijn honden toegestaan mits aangelijnd en mits ze geen overlast veroorzaken (denk aan overmatig blaffen, niet sociaal naar andere mensen, kinderen en dieren).
 • Ongelukjes graag even zelf verwijderen.
 • Soms lopen er op het erf honden van NHPK. We verzoeken u vriendelijk doch dringend deze honden met rust te laten (dus niet voor de hekken blijven staan) en de honden niet te aaien en te voeren. Wilt u ook uw kinderen en meekomende broertjes/zusjes hierop wijzen!

Dierenwelzijn

 • Het is voor iedereen strikt verboden de paddocks, weides, stallen en rijbaan te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van een van de leden van het NHPK-team.
 • Bij NHPK staat het welzijn van de paarden/pony’s te allen tijde voorop. Alle handelingen met de paarden zijn voortdurend onderhevig aan controle door de dierenarts en de leden van het NHPK-team.
 • Om de rust voor de pony’s en daarmee de veiligheid van de NHPK kids te kunnen waarborgen is het verboden te rennen en te schreeuwen in de buurt van de pony’s, de rijbaan, de paddocks en de weides. NHPK-pony’s mogen niet zonder toestemming van een van de NHPK -leden geaaid en gevoerd worden.
 • De pony’s bij NHPK worden zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze gehouden. Dat houdt in dat de pony’s zoveel mogelijk buiten met schuilstallen en in een kudde gehuisvest worden. In de winter heeft dit toch gevolg dat de pony’s een flinke wintervacht ontwikkelen. Dit kan invloed hebben op de wijze waarop we voor, tijdens en na de les met de pony’s omgaan (bv. minder borstelen, minder intensieve arbeid om zweten te voorkomen).
 • Naast het feit dat de pony’s zoveel mogelijk op een natuurlijke manier gehuisvest worden gaan we bij NHPK ook op een natuurlijke manier om met de pony’s. De pony’s worden daarom beleerd op basis van natural horsemanship en met respect behandeld. De pony’s van NHPK worden bitloos bereden. Het gebruik van sporen, hulpteugels en andere vormen van dwang of geweld is verboden. Tijdens de lessen staat het verzorgen van en omgaan met hoog in het vaandel.
 • Om de veiligheid van NHPK-kids, hun ouders, bezoekers en de pony’s te kunnen waarborgen dienen alle aanwijzingen van de leden van het NHPK-team omtrent dierenwelzijn dienen strikt te worden opgevolgd.

Kledingvoorschriften

 • Tijdens de lessen is het dragen van een bodyprotector, een goedgekeurde veiligheidshelm en rijlaarzen verplicht. In uitzonderingsgevallen kunt u bij ons een bodyprotector en/of cap huren, op basis van beschikbaarheid. Indien uw kind een afwijkende maat heeft kan het voorkomen dat we geen goed passende cap en/of bodyprotector beschikbaar hebben. In dat geval dient u zelf te zorgen voor de benodigde kledingstukken.
 • In verband met het dragen van een cap adviseren wij geen paardenstaarten bovenop het hoofd, geen ingewikkelde kapsels met speldjes en geen loshangende oorbellen.
 • Tijdens de lessen is het dragen van geschikte kleding en schoeisel verplicht. Dus geen loshangende kledingstukken bv sjaals, jas open, jurkjes en rokjes, open slippers etc.
 • Trek nooit kledingstukken uit in de nabijheid van de pony’s. Ze kunnen hiervan schrikken en op hol slaan.

Proeflessen

 • Om uw kind kennis te laten maken met de manier van lesgeven en leren bij NHPK bieden wij proeflessen aan.
 • Deelname aan een proefles kan uitsluitend op basis van beschikbaarheid.
 • Voor deelname aan een proefles tijdens een van de groepslessen dienen de kinderen minimaal 6 jaar te zijn. Uitzondering hierop zijn de kabouterlessen.
 • In verband met de veiligheid van uw kind is ook tijdens een proefles het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm of cap, een bodyprotector en rijlaarzen (of laarzen met gladde zolen en een duidelijke hak) verplicht. Een bodyprotector en veiligheidshelm kunt u hier huren op basis van beschikbaarheid. Indien uw kind een afwijkende maat heeft kan het voorkomen dat we geen goed passende cap en/of bodyprotector beschikbaar hebben. In dat geval dient u zelf te zorgen voor de benodigde kleding.
 • We bieden maximaal 2 proeflessen per kind. Daarna is de aanschaf van een strippenkaart verplicht.
 • Betaling van de proefles graag vooraf, contant en bij voorkeur gepast. Afgesproken proeflessen die niet minimaal 48 uur voor aanvang geannuleerd worden worden in rekening gebracht.
 • De kosten van een proefles is incl. de huur van een cap en een bodyprotector.
 • Voor de prijs van een proefles kunt u kijken in onze prijslijst.

 

 

Bewaren

Bewaren